ไล่นก ไล่นกพิราบ ได้ผล 100% ด้วยเครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า

1. เจลไล่นกพิราบ ชนิดมีเส้นใย

2. เครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า Bird Protect

ติดต่อเรา