เครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า Bird Protect

เครื่องไล่นก ระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ เครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า

  • เครื่องไล่นก ระบบไฟฟ้าได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการ ไล่นก โดยตรง ซึ่ง อุปกรณ์ไล่นกอื่นๆ เช่น คลื่นความถี่ไล่นก ตาข่าย นกเหยี่ยว นกออก ไล่นกไม่ได้ผล
  • ใช้การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน 220 V. (กระแสไฟฟ้าทั่วไป) ให้เป็น ระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง 8,000 โวลท์ แต่มีความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ต่ำประมาณ 5 มิลลิแอมป์ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้า ไปตามเส้นลวดนำกระแสไฟฟ้า ที่นำมาใช้สำหรับป้องกันนก
  • เมื่อนกเข้าใกล้บริเวณแนวเส้นลวดจะรู้สึกไม่สบายตัว เนื่องจากในบริเวณแนวเส้นลวดจะมีสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ถ้านกยังดื้อที่จะเข้าไปเมื่อสัมผัสกับแนวเส้นลวด จะถูกไฟฟ้าช็อตเป็นเวลาสั้นๆ แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บเล็กน้อย เหมือนถูกหนังสติ๊กดีด และนกจะตกใจ และบินหนีไปเท่านั้น ไม่ได้ทำให้ถึงตาย
  • เนื่องจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ไหลเข้าร่างกายมีไม่มาก ดังนั้น ไม่ว่านก, คน หรือสัตว์เลี้ยงที่ไปสัมผัสกับแนวเส้นลวดจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งต่างจากไฟฟ้ากระแสสลับในบ้าน ซึ่งมีแรงเคลื่อนเพียง 220 โวลท์ แต่กระแสไฟฟ้าจะไหลตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อสัมผัสถูกร่างกาย (ไฟฟ้าดูด) ร่างกายก็จะได้รับพลังงานไฟฟ้าเข้าไปมากจึงทำให้ถึง ตายได้

ภาพการติดตั้งเครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า

  • เส้นสีแดงใช้แสดงแทนการวางลวดระบบไฟฟ้า เนื่องจากเส้นลวดมีขนาดเล็ก ทำให้ไม่สามารถสังเกตุเห็นได้

ไล่นกพิราบ

ไล่นกระบบไฟ้ฟ้า

ราคาเครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า BIRD PROTECT
สำหรับพื้นที่ติดตั้งที่มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร                ราคา 650 บาท/ตรม.
สำหรับพื้นที่ติดตั้งที่มีความสูงเกิน 11 เมตร ขึ้นไป           ราคา 700 บาท/ตรม.

***พื้นที่ในการติดตั้งเครื่องไล่นก ไล่นกพิราบ ต้องมีไม่น้อยกว่า 500 ตรม. และต้องเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกัน

  • รับประกันการทำงาน 1 ปี
  • หลังจากติดตั้งเครื่องไล่นกระบบไฟฟ้าแล้ว ดูผลงาน 30 วัน หากไม่ได้ผล และไม่สามารถลดจำนวนนกลงได้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัท ทวิธาดา จำกัด จะไม่เรียกเก็บเงินค่าเครื่องไล่นกระบบไฟฟ้าทั้งหมด
  • เครื่องไล่นกระบบไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน 5-10 ปี
ข้อแตกต่างของวิธีการไล่นกแบบชั่วคราวและแบบถาวร
วิธีไล่นกแบบชั่วคราว วิธีไล่นกแบบถาวร
เป็นวิธีที่สร้างความรำคาญให้กับนกเท่านั้น ใช้ได้ผลในระยะยาว
ใช้ได้ผลในระยะสั้นๆ เมื่อนกปรับตัวให้เข้ากับวิธีนั้นๆได้ ก็จะไม่ได้ผล ไม่มีสัตว์ชนิดใดสามารถปรับตัวให้เข้ากับการถูกไฟช็อตได้
  นกจะเรียนรู้ว่าบริเวณนี้มีอันตราย ไม่สามารถเข้ามาได้ และจะไม่เข้ามาในบริเวณนี้อีก