จากสถานการณ์ในปัจจุบัน นกต่างๆได้สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างอาคาร สินค้า และผลผลิตทางการเกษตรอีกทั้งมูลของนกที่ถ่ายไว้ ยังสร้างความสกปรกแก่บริเวณตัวอาคาร และเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคหลาย ชนิดมาสู่มนุษย์ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี,โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ,โรคปอดอักเสบเฉียบพลัน, โรคปอดบวม,ไข้กาฬหลังแอ่นและไข้หวัดนก เป็นต้นทำให้เสียเงินเสียเวลาในการดูแลรักษา หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นมนุษย์จึงหาวิธีต่างๆ เพื่อขับไล่และป้องกันก่อน ที่นกจะมาสร้างปัญหาซึ่งแต่ละวิธีการที่ใช้กัน อยู่นั้นอาจยังไม่สามรถแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ และมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ตัวอย่าง เช่น

  • การติดตั้ง ตาข่ายคลุมและตะแกรงครอบจะได้ผลระยะหนึ่ง โดยนกสามารถจะอาศัยอยู่บนตะแกรงและตาข่าย หรือทำลายเข้าไปอาศัยได้ผลเสียตามมาก็คือ ทำให้ทัศนียภาพของสถานที่นั้นต้องเสียไป
  • การใช้น้ำยาเคมีที่มีกลิ่น จะได้ผลในช่วงที่กลิ่นยังระเหยตัวไม่หมดและเมื่อเวลาผ่านไป นกก็จะเคยชินกับกลิ่น และสีของน้ำยาเคมมีก็จะให้ผนัง และโครงสร้างของอาคารสกปรกเลอะเทอะอีกด้วย
  • การปั้นรูปนก หรือรูปสัตว์อื่นๆไว้ตรงบริเวณนั้นเพื่อให้นกกลัว จะได้ผลระยะหนึ่งหลังจากนั้นนกก็จะเกิดตวามเคยชิน
  • การใช้แสงไฟส่อง หรือการใช้ กระจกสะท้อนแสงจะทำให้นกแค่ตกใจในระยะแรกและต่อมานกก็ จะเกิดความเคยชิน
  • การจุดประทัดและการใช้ปืน ยิงได้ผลในชั่วขณะต้องเสียเวลาทำตลอด เมื่อหยุดนกก็จะกลับมาเช่นเดิม
  • การใช้ยาเบื่ออาจจะได้ผล แค่ครั้งแรกเมื่อใช้ซ้ำนกก็จะรู้ทันจึงใช้ไม่ได้ผล และนกที่ตายจะส่งกลิ่น เหม็นไปทั่ว
  • การใช้จาระบีทาตามจุดต่างๆ จะได้ผลในระยะหนึ่งเนื่องจากจาระบีมีคุณสมบัติ แห้งตัวได้และเมื่อถูกแสงแดด จาระบีก็จะละลายตัวและไหลเยิ้มทำให้ในบริเวณ ที่ทาสกปรกเลอะเทอะทำความสะอาดยาก
  • การใช้เทคโนโลยีที่มีราคา สูง เช่นเครื่องกำเนิดความถี่ต่ำ(Ultra Sonic)หรือ เครื่องยิงแสงเลเซอร์ เป็นต้น

จากสาเหตุของปัญหาดังกล่าวฯ เราจึงได้ทำการศึกษาถึงพฤติกรรมต่างๆของนก และทำการคิดค้นวิจัยและพัฒนาจนสรุป และได้มาซึ่งวิธีการขับไล่และป้องกันนก อย่างได้ผลด้วยการตัดวงจร ชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของนกโดยการใช้เจลวางไว้ตามจุดต่างๆ ที่นกชอบอยู่อาศัยและเมื่อนกมาสัมผัสเจลที่ี่จุดนั้น จะทำให้ระบบประสาทของนกถูกรบกวน และทำให้ขาของนกเหนียวเหนอะหนเกิดความรำคราญ ไม่สะดวกในการดำเนินชีวิต ในระยะเวลาหนึ่งนกจึงเข็ดและไม่กล้ากลับมาอีก โดยเจลจะทำหน้าที่ควบคุมไอ ระเหยให้ออกฤทธิ์รบกวนนก ในขณะมาสัมผัสเจล และด้วยคุณสมบัติเหมือนกาวมีความเหนียวสูง ไม่แห้งตัวและทน ต่อสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ดีจึงสามารถสร้างความรำคราญให้แก่นก และสามารถใช้งานได้ หลายปี ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์และทดลองใช้กับสถานที่ต่างๆมาแล้วกว่า 11 ปี รวมถึงได้มีการวิจัยและพัฒนาสูตรเจล พร้อมทั้งคิดค้นเทคนิค และวิธีการติดตั้งใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ประสิทธิผล และคุณภาพสูงสุดในการใช้งาน….