บริษัท ทวิธาดา จำกัด
ให้คำปรึกษา, ตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องนก, จำหน่ายและให้บริการติดตั้งเครื่องไล่นก และบริการเครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า BIRD PROTECT และ เจลไล่นกชนิดมีเส้นใย รวมถึงการกำจัดนก, ประเมินการทำงาน เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากนกที่เข้ามาสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างของอาคาร, สินค้า, ผลผลิตทางการเกษตร และ เป็นตัวแพร่เชื้อโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดนก, ไข้สมองอักเสบ ฯลฯ มาสู่มนุษย์ และสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 40/339 หมู่ 3 หมู่บ้านทิมเรืองเวช ซอยพหลโยธิน 48 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ทวิธาดา จำกัด ก่อตั้งจากกลุ่มวิศวกรในสาขาต่างๆที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 10 ปี ได้ดำเนินกิจการตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินงานต่างๆในด้านวิศวกรรม เช่น การเคลือบพื้นโรงงาน, งานเคลือบโลหะ, เคลือบป้องกันการรั่วซึมและเคมี, การบำรุงรักษาเครื่องจักร ตลอดจนธุรกิจการจำหน่าย, ให้บริการทาเจลไล่นก และแก้ไขปัญหาจากนก รับให้คำปรึกษา, สำรวจ และประเมินวิธีการทำงานไล่ และกำจัดนกให้กับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้นกไม่สามารถเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างของอาคาร, สินค้า และผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเป็นตัวแพร่เชื้อโรคต่างๆ มาสู่มนุษย์ เช่น ไข้หวัดนก, ไวรัสตับอักเสบบี, ปอดอักเสบเฉียบพลัน และไข้สมองอักเสบ เป็นต้น จึงทำให้บริษัทฯ มีการให้บริการที่หลากหลายครบวงจร ตอบทุกความต้องการของลูกค้าได้ มีความสะดวกในการทำงาน และง่ายต่อการควบคุมต้นทุน

 

งานระบบเป็นงานที่ต้องมีการประสานงานที่ดี, รวดเร็ว และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน จากประสบการณ์ในการทำงาน และการให้บริการของบริษัทฯที่ล้วนแต่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในงานเฉพาะด้าน เช่น ระบบเคลือบพื้น, ระบบเคลือบโลหะอื่นๆ, ระบบเคลือบป้องกันหรือขับไล่นกด้วยเจลไล่นก และได้ศึกษาพัฒนาวิธีการไล่นกจากการใช้เจลไล่นก ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลในระยะสั้น มาเป็นวิธีการไล่นกที่ได้ผลเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นด้วยการใช้ เครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า BIRD PROTECT คือการนำระบบไฟฟ้ามาใช้ในการไล่นก เราได้ศึกษา และทำการทดสอบความปลอดภัยของเครื่องไล่นกระบบไฟฟ้า BIRD PROTECT ที่มีต่อผู้ใช้, เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าของอาคารจนเป็นที่มั่นใจในความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว

เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะร่วมกันทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดต่อลูกค้า

 

นโยบาย และปรัชญาการบริหารงาน

ในการดำเนินธุรกิจของ ทวิธาดา (Twiethada)  มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเน้นการบริการและความมีคุณภาพสูงสุด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์มิใช่เพียงการซื้อ หรือการให้บริการเพียงครั้งแรกแล้วก็จบกัน แต่การบริการหลังการขาย คือหัวใจที่สำคัญที่จะสร้างความประทับใจ และมัดใจลูกค้า รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ผู้จำหน่ายและให้บริการนั้นด้วย ณ จุดนี้เองบริษัทฯ ได้ก้าวสู่แวดวงธุรกิจโดยได้คำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการหลังการขายที่ดี และรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องจนก้าวไกลทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจที่สามารถนำบริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นเลิศในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขับไล่นก และเป็นผู้นำตลาดด้านการให้บริการแก้ปัญหาที่เกิดจากนก  เพื่อรองรับความต้องการของตลาดให้ได้มากที่สุดภายใต้ชื่อ บริษัท ทวิธาดา จำกัด ด้วยสโลแกน “การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยทาง บริษัท ทวิธาดา จำกัด จะมุ่งมั่นวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้ได้คุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า

 

สนใจติดต่อ: คุณนุช โทร.08-6651-5800

E-Mail: WeSaleService@gmail.com