เจลไล่นกชนิดมีเส้นใย

บริษัท ขอเสนอราคาเจลไล่นกชนิดมีเส้นใย มีรายละเอียด ดังนี้

1. เจลไล่นกชนิดมีเส้นใย
ขนาดบรรจุ 4.5 กิโลกรัม (5 ลิตร)
ถังละ 2,500 บาท
2. ค่าจัดส่ง ถังละ 250 บาท

ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อน้อยกว่า 3 ถัง หรืออยู่ต่างจังหวัด บริษัทฯ จะจัดส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์ด่วน หรือ บริษัทเอกชน หรือบริษัทรับ-ส่งสินค้า

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. หากต้องการ ใบเสร็จรับเงินรวม VAT (บิล VAT) กรุณาโอนเข้าบัญชีบริษัทฯ ดังนี้

(ตัวอย่าง)

 • สั่งเจล 1 ถัง ราคา 2,500 บาท
 • ค่าส่ง 1 ถัง 250 บาท
 • VAT7% 192.5 บาท
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,942.50 บาท
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สะพานใหม่ ดอนเมือง บจก.ทวิธาดา 134-721523-6

2. หากต้องการ บิลเงินสด กรุณาโอนเข้าบัญชีบุคคล ดังนี้

(ตัวอย่าง)

 • สั่งเจล 1 ถัง ราคา 2,500 บาท
 • No VAT
 • ค่าส่ง 1 ถัง 250 บาท
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,750 บาท
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สนามเป้า ชิรยา ศรีสุริยะธาดา 029-2-25622-1

หมายเหตุ

 • ราคานี้เป็นราคาเจลไล่นกเท่านั้น ไม่รวมการบริการทาเจลไล่นก
 • ราคานี้เป็นราคายังไม่รวม VAT 7%
 • เจลไล่นกชนิดมีเส้นใย มีอายุการใช้งาน 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพฝุ่นในบริเวณที่ทาเจล

เมื่อชำระเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระมาที่ E-mail: WeSaleService@gmail.com หรือทาง Fax 02-551-1461

ติดต่อสอบถาม โทร.08-6651-5800 คุณนุช